Fundació Privada Daniel Shah & Núria Toneu

Ong pel desenvolupament i ajut al tercer món

"No podem tancar els ulls o mirar cap a un altre cantó ; això és cosa de tots"

 

Posa el mouse sobre les imatges

 

Contactan's nuriatoneu@fdsnt.org
Voluntariat India 2016 La Fundació en la Prensa

 

 

-Informació Institucional

La Fundació Daniel Shah & Núria Toneu es crea a l'India l'any 1993, amb l'objectiu d'ajudar a persones que viuen en extrema pobresa principalment en les zones rurals de l'estat d'Orissa i West Bengal, on l'ajut és realment necessari. La Fundació Porta a terme projectes de desenvolupament rural , econòmic, d'educació i sanitari, lluita pel dret de les dones i pel dret de les nenes. La majoria dels projectes en són delegades les dones de les poblacions beneficiaries amb l'ajut de la fundació, ja que elles són les que mostren més compromís i lluiten perquè els seus fills tinguin un futur millor i amb més oportunitats.

La Fundació és privada i els seus components són els mateixos cooperants , els seus fundadors són Daniel Shah (origen Indi), Núria Toneu (Catalunya).

El 99% de l'equip que porta els projectes a terme són Indis, com a coneixedors de la problamàtica del seu país, coneixadors de la llengua de cada estat on treballem i de les diferents costums.

-Patronat:

President: Núria Toneu ,Secretari: Daniel Shah.

Director de Projectes: Daniel Shah

Coordinadora area Educació : Debola Naskar i Joydip Biswas

Coordinadora area Ajut a la Dona i nena: Krishna Biswas i Sabetri Sardar

Coordinador area Sanitat: Dr. Yousuf

 

Coordinadora area desenvolupament rural : Lotapi Di Rosario

 

-Oficina Central a Catalunya:

Fundació Daniel Shah & Núria Toneu

Pl. Francesc Macià, 4 desptx F.

08500 Vic (Barcelona)

Telefón: 93 883 20 07 correu electrònic: info@fdsnt.org

 

- Com ens Financem:

Els recursos anuals de la Fundació poden estar constituïdes per:

  1. Les quotes de membres protectors, simpatitzants, padrins i soci-col.laboradors.
  2. Les aportacions i donatius que faci al seu favor qualsevol persona física o juridica o col.lectiu.
  3. Les subvencions o qualsevol altre tipus d'ajuda que rebi d'entitats públiques o privades.
  4. Els ingresos que per retribuir els costos dels serveis prestats , si s'escau , aportin els usuaris o destinataris d'aquests serveis, com els Voluntariats.
  5. Les rendes generades.
Estatuts de la Fundació i Carta Fundacional ==>>

 

*Memòria 1

*Memòria 2

*Memòria 3

*Memòria 4

*Memòria 5

*Memòria 6

*Memoria 7

*Memòria 8

Fundació Privada Daniel Shah & Núria Toneu, rendeix els seus comptes a la Generalitat de Catalunya i a les administracions públiques garantint les bones pràctiques i fomentant l'eficiència i eficàcia en la consecució dels nostres fins missionals . Per això, fem ús de diferents instruments de seguiment i avaluació, tant externs com interns.

Condiciones generales de uso :

Fundación Daniel Shah & Núria Toneu le informa de que el acceso y uso de esta página web y todos directorios y subdominios , así como los servicios que a través de él se puedan obtener, están sujetos a los términos que se detallan en este aviso legal.

Aviso Legal

El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, los textos, los nombres de dominio, así como la información de toda la web pertenecen a Fundación Daniel Shah & Núria Toneu y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad .

Fundación Daniel Shah & Núria Toneu   se reserva el derecho a realizar cambios en el web sin previo aviso, con el objeto de actualizar, corregir, modificar, añadir o eliminar los contenidos del web o de su diseño. Los contenidos y servicios del web se actualizan periódicamente, por lo que sugerimos que compruebe siempre la vigencia y exactitud de la información, servicios como el voluntariado y contenidos recogidos , así como la revisión del presente aviso legal.

 

 

 

 

 

 

Actua>>

 

 

Què vol dir apadrinar un nen?>>>

Àlbum de fotos

 

mira la nostre feina

VIDEOS=>>

 

 

Botiga solidaria L'Índia espiritual Pensaments d'un cooperant Activitats a catalunya Agraiments Noticies Contacte información adicional